Fordele og ulemper ved køb af lejlighed

WordPress databasefejl: [Can't find FULLTEXT index matching the column list]
SELECT wpejer_posts.*, MATCH (wpejer_posts.post_title,wpejer_posts.post_content) AGAINST ('Fordele ulemper ved køb lejlighed &nbsp; Man opnår både fordele ulemper ved leje købe lejlighed, gælder byer rundt omkring landet. Generelt set nemmere mindre risikabelt leje lejlighed frem købe , man har brug lejligheden mindst 2-3 år fremtiden, så normalt økonomisk fordel købe lejligheden frem leje . &nbsp; Leje lejlighed lejer lejlighed betaler man kun mindre depositum ofte 3-6 måneders leje, derefter betaler man så lejen månedsvist forud, ved fraflytning&hellip;') as score FROM wpejer_posts WHERE 1=1 AND ( ( wpejer_posts.post_date >= '2019-07-03 00:00:00' AND wpejer_posts.post_date <= '2022-07-02 22:43:05' ) ) AND wpejer_posts.ID NOT IN (279,283,380) AND wpejer_posts.post_type IN ('post', 'page') AND ((wpejer_posts.post_status = 'publish' OR wpejer_posts.post_status = 'inherit')) AND MATCH (wpejer_posts.post_title,wpejer_posts.post_content) AGAINST ('Fordele ulemper ved køb lejlighed &nbsp; Man opnår både fordele ulemper ved leje købe lejlighed, gælder byer rundt omkring landet. Generelt set nemmere mindre risikabelt leje lejlighed frem købe , man har brug lejligheden mindst 2-3 år fremtiden, så normalt økonomisk fordel købe lejligheden frem leje . &nbsp; Leje lejlighed lejer lejlighed betaler man kun mindre depositum ofte 3-6 måneders leje, derefter betaler man så lejen månedsvist forud, ved fraflytning&hellip;') ORDER BY score DESC LIMIT 0, 5

WordPress databasefejl: [Table 'ejerlejl_wp.wpejer_ppress_meta_data' doesn't exist]
SELECT * FROM wpejer_ppress_meta_data WHERE meta_key = 'content_restrict_data'

 

Man opnår både fordele og ulemper ved at leje eller købe lejlighed, og det gælder for alle byer rundt omkring i landet. Generelt set er det nemmere og mindre risikabelt at leje en lejlighed frem for at købe denne, men hvis man har brug for lejligheden i mindst 2-3 år ud i fremtiden, så er det normalt en økonomisk fordel at købe lejligheden frem for at leje denne.

 

Leje af lejlighed

Som lejer af en lejlighed betaler man kun et mindre depositum ofte på 3-6 måneders leje, og derefter betaler man så lejen månedsvist forud, og ved fraflytning får man så sit depositum retur dog fratrukket eventuelle udgifter til at sætte lejligheden i samme stand som ved indflytning. Man skal naturligvis selv betale forbrugsafgifter på strøm og varme og visse gange også på vand og renovation. Hvis man rengør lejligheden og kun foretager normal slitage, så er det lejlighedens ejer, der normalt skal sørge for, at alting virker hensigtsmæssigt, og derfor er det nemt for lejere at blot kontakte udlejer, hvis noget går i stykker, da udlejer så skal klare problemet hurtigst muligt.

 

Køb af lejlighed

Det er straks noget anderledes, når man køber en lejlighed, hvilket nu kaldes for en ejerlejlighed i modsætning til lejligheder i boligforeninger, udlejningsejendomme og andelslejligheder. Ulemperne ved at købe en ejerlejlighed er især disse:

 

 • Man hæfter selv for hele lånebeløbet
 • Startudgifter til handelsomkostninger, advokat, stempeludgifter mm.
 • Årlige udgifter til ejendomsskatter
 • Man skal deltage i årlige møder i ejerforeningen og evt. arbejdsopgaver
 • Årlige fællesudgifter til ejerforeningen
 • Man bestemmer ikke alene ejendommens udgifter til fornyelser mm.
 • Man skal selv klare indvendig vedligeholdelse

 

Til gengæld opstår der så en række fordele, der normalt overstiger ulemperne:

 

 • Nemt at administrere ejendommen praktisk
 • Nemt at administrere ejendommens udgifter (og lejeindtægter)
 • Man har indflydelse på hele ejendommens drift
 • Lejligheder stiger generelt i værdi især i København og Aarhus
 • Det er totalt set en del billigere at eje frem for at leje