Overvej omlægning af lån på ejerboligen

2285484804_522955663d_b_calculator

Hvis man allerede har en ejerbolig, som man ønsker at beholde i de kommende år, så kan det alligevel blive nødvendigt at indfri det eksisterende realkreditlån i ejendommen, hvis man kan opnå en større fordel i forbindelse med omlægning af lån i denne. Da renteniveauet konstant er faldet gennem de seneste 10 år, så kan mange boligejere faktisk se frem til billigere månedlige ydelser i forhold til deres nuværende ydelser på boliglånene. Kort sagt kan man i mange tilfælde opnå en billigere slags husleje som boligejer, hvis man slår til på den rigtige måde. Her kommer der hjælp og vejledning om dette.

Lav først en beregning af låneomlægningen

Da der jo automatisk kommer en del udgifter til både kreditforening samt til staten i forbindelse med en låneomlægning, så vil boligejere med nye lån næppe kunne opnå en fordel med en omlægning af lån. Men, hvis man har lån i sin bolig, som er flere år gamle, så bør man tjekke status på en eventuel låneomlægning. Hver kreditforening har sin metode til at beregne ydelserne på et nyt lån, som man derefter kan sammenligne med sit nuværende lån, og for eksempel har BRF på deres hjemmeside lavet en nem men effektiv beregnermodel, hvor man blot indtaster sin nuværende restgæld, sin restløbetid samt sin månedlige bruttoydelse på lånet, hvorefter man kan sammenligne sin nuværende månedlige ydelse med et helt nyt lån. Det nye realkreditlån kan man naturligvis vælge som enten et fastforrentet obligationslån med en rente på typisk 1-2 % i årlig rente eller et rentetilpasningslån med variabel rente, der følger det aktuelle renteniveau.

Vælg det rette lån

Det er temmelig individuelt, hvilken type lån man bør vælge, idet vi jo prioriterer visse aspekter ved vores boliglån ud fra forskellige prioriteter. Hvis man blot ønsker høj sikkerhed uden risiko, så bør man vælge et obligationslån, men man opnår nok det billigste lån med et rentetilpasningslån, især hvis man låser det fast i en kort periode af gangen såsom 6 måneder. Naturligvis får man så en risiko for højere rente i fremtiden, men ingen kan jo forudsige det fremtidige renteniveau, der dog næppe kan blive lavere, men til gengæld kan renten forblive lav i mange år fremover, hvor alt dog er muligt.

Man kan eventuelt vælge afdragsfrihed på sine lån, såfremt man har behov for likviditet i øjeblikket, men hvis man hurtigere afdrager lånet, så bliver man jo hurtigere gældfri. Det er altid muligt at omlægge sine lån igen senere, men med det nuværende renteniveau vil det næppe kunne betale sig. Men hvis man kan spare 400-500 kr. om måned med en låneomlægning, så bliver det jo til en stor besparelse i det lange løb, så man bør jævnligt tjekke sit realkreditinstitut, hvor man endda flere steder automatisk kan få besked om, når det er gunstigt med en omlægning af lån i sin bolig.

Billede: |[ sykez ]|